บ้านและสวน

10 ประโยชน์การแยกขยะ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของสมาชิกในครอบครัว

ขยะในครัวเรือนมีหลายประเภท การแยกขยะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนสามารถทำร่วมกันได้ ทั้งยังมีข้อดีทั้งทางตรงและทางอ้อมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ลดปริมาณขยะ ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน สร้างงานสร้างอาชีพ รักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ประโยชน์ของการแยกขยะในครัวเรือน

ทำให้เราสามารถนำขยะเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ได้

เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด

ช่วยลดปริมาณขยะที่จะถูกฝังดินหรือเผาได้

ช่วยลดปริมาณมลพิษ

การรีไซเคิลขยะที่แยกเรียบร้อยแล้ว จะช่วยลดปริมาณขยะที่ถูกเผาทำให้ลดปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกมาจากการเผาขยะ

ช่วยประหยัดพลังงาน

การรีไซเคิลวัสดุเช่น กระดาษ พลาสติก และโลหะ สามารถช่วยประหยัดพลังงานที่ใช้ในการผลิตสินค้าใหม่

สามารถสร้างงานในด้านต่าง ๆได้

ขั้นตอนในการแยกและรีไซเคิลขยะ สามารถสร้างงานในด้านต่าง ๆได้ เช่น การเก็บขยะ การทำลายขยะ และการแปรรูปขยะ

ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด

และยังมีส่วนช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน

สร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมให้กับคนในครอบครัว และขยายไปสู่คนในชุมชน

สร้างบรรยากาศที่สะอาดและถูกสุขอนามัย

ช่วยลดปริมาณขยะที่สะสมในบ้านทำให้ดูเรียบร้อยและสะอาดขึ้น เช่น การแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะอื่น ๆ จะช่วยลดการเกิดกลิ่นเหม็นและโรคต่าง ๆ ที่ตามมา

การแยกและจัดการขยะอย่างเหมาะสม

ช่วยลดปริมาณขยะสะสมภายในบ้าน ทำให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น

ช่วยสร้างวินัยในการจัดการขยะ

ที่เกิดขึ้นในบ้านภายในแต่ละวัน ทำให้บ้านดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น

ขั้นตอนการแยกขยะภายในครัวเรือน

จัดแยกขยะตามประเภท

เช่น ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ พลาสติก กระดาษ โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ และขยะอันตรายอย่างแบตเตอรี่ หรือหลอดไฟ

ใช้ถังขยะสำหรับแยกขยะแต่ละประเภทออกจากกัน

การทำลายขยะ

โดยขยะที่สามารถย่อยสลายได้ ให้นำไปทำปุ๋ยหรือใช้เพื่อเลี้ยงสัตว์ ขยะที่เป็นพลาสติก, กระดาษ, โลหะ สามารถรีไซเคิลเพื่อใช้ใหม่ได้ ขยะอันตรายต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หลังจากจัดแยกและทำลายขยะแล้ว

ส่วนที่เหลือควรทิ้งในที่ที่มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
ภายในครัวเรือนมีทั้งขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ ซึ่งมาจากเศษอาหาร, ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ, ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, ขยะอันตราย เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ ขวดสารเคมี รวมถึงขยะเบ็ดเตล็ด ที่ไม่สามารถแยกประเภทได้

สรุป

การทราบประเภทขยะที่เกิดขึ้นภายในบ้านช่วยให้สามารถจัดการและแยกขยะได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การแยกขยะในครัวเรือนไม่เพียงแต่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ยังสร้างประโยชน์ต่อบ้านและครอบครัวในหลายด้าน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนสามารถทำได้เพื่อลดปริมาณขยะ ที่นำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

Bantat

Bantat

About Author

You may also like

บ้านและสวน

เทคนิคลดฝุ่นภายในบ้าน ให้อากาศบริสุทธิ์ในทุกห้อง ทุกพื้นที่

ฝุ่นในบ้านเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากหลีกเลี่ยง เพราะนอกจากทำให้บ้านดูสกปรกแล้วยังกระทบกับสุขภาพ เป็นสาเหตุของภูมิแพ้และปัญหาระบบทางเดินหายใจของสมาชิกในบ้านได้
ความรู้รอบตัว บ้านและสวน

18 ประโยชน์ของ “น้ำส้มสายชู” ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น!

หมดกังวลคราบหนักกับน้ำส้มสายชูสารพัดประโยชน์ ที่จะช่วยให้งานบ้านของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเช็ดล้างทำความสะอาด กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ หรือแม้แต่ป้องกันแมลง