การศึกษา

17 ทริคดี ๆ เพื่อสรุปเนื้อหาที่เรียนให้ทบทวนง่าย ได้คะแนนเต็ม!

การสรุปเนื้อหาที่เรียนเพื่อให้สามารถทบทวนได้ง่าย จะช่วยให้เรียนรู้และจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้น อย่าพึ่งมองว่าการทบทวนเนื้อหาที่เรียนเป็นเรื่องยากหรือน่าเบื่อ การวางแผนที่ดีและมีลำดับขั้นตอน สามารถเปลี่ยนการทบทวนบทเรียนให้เป็นเรื่องที่สนุกขึ้นได้ อีกทั้งยังช่วยให้จำเนื้อหาได้ระยะยาวและเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

วิธีสรุปเนื้อหาที่เรียนเพื่อทบทวน

 • ใช้หัวข้อหลักของแต่ละบทหรือหน่วยที่เรียน จัดลำดับและจัดหมวดหมู่เป็นข้อย่อยตามความเหมาะสม
 • เขียนเป็นจุดสังเกต โดยใช้วลีสั้น ๆ ที่ได้ใจความเพิ่มเติมที่เนื้อหาสำคัญ ตัวอย่าง หรือสูตรที่จำเป็นต้องจำ
 • ใช้แผนผังหรือแผนภูมิ การใช้ภาพจะช่วยให้เข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะสำหรับเนื้อหาที่ซับซ้อน
 • การทบทวนด้วยการทำแบบฝึกหัด จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งมากขึ้น สร้างข้อสอบเล็ก ๆ สำหรับตัวเอง หรือใช้แบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน
 • เชื่อมโยงความรู้ พยายามเชื่อมโยงเนื้อหาใหม่กับความรู้ที่มีอยู่ เพื่อทำให้เข้าใจเนื้อหาและจดจำได้ง่ายขึ้น
 • สร้างการ์ดจำ (flashcards) สำหรับคำศัพท์ นิยาม สูตร หรือข้อสำคัญที่ต้องจดจำ
 • ทบทวนอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งตารางเวลาทบทวนเป็นประจำ การทบทวนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จำเนื้อหาได้ดีขึ้น
 • สร้างแนวคิดหรือย่อหน้า การเขียนย่อหน้าสรุปสั้น ๆ จากการเรียนสามารถช่วยให้เข้าใจบริบทและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของเนื้อหาได้ดีขึ้น
 • แบ่งเวลาเรียน อย่าพยายามทบทวนเนื้อหามากเกินไปในครั้งเดียว แบ่งเวลาเรียนให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้สมองเหนื่อยล้าเกินไป
 • ดูแลสุขภาพ การพักผ่อนเพียงพอ และการดูแลร่างกายจะช่วยให้การทบทวนเนื้อหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเอง ไม่มีวิธีที่ดีที่สุด ฉะนั้น ลองหาวิธีที่ทำให้มั่นใจและสนุกกับการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการ์ดจำ แผนผังหรือการเขียนย่อหน้าสรุป
 • ระบุจุดยาก-ง่าย แยกเนื้อหาส่วนที่ต้องการให้ความสำคัญมากกว่าจุดอื่น ๆ ออกมา แล้วให้เวลาในการทำความเข้าใจกับมันมากขึ้น
 • ใช้เครื่องมือดิจิทัล มีแอปพลิเคชันและเครื่องมือออนไลน์หลายตัวที่สามารถช่วยในการสรุปและทบทวนเนื้อหา เช่น Anki, Quizlet
 • เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น การสรุปและทบทวนเนื้อหากับเพื่อนช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการทบทวน เช่น ต้องการทบทวนเนื้อหาให้เข้าใจทั้งหมดภายในสัปดาห์หนึ่ง
 • การทวนซ้ำ การทบทวนเนื้อหาหลายครั้งแต่ไม่ซ้ำซ้อนในรูปแบบเดียวกัน จะช่วยให้จำได้ดีขึ้น เช่น วันแรกอ่านและเขียนสรุป วันถัดไปทำแบบฝึกหัด วันต่อมาสร้างแผนผัง เป็นต้น
 • ปรับปรุงวิธีทบทวน ปรับเปลี่ยนและปรับปรุงวิธีการทบทวนเนื้อหาให้เหมาะสมกับตัวเอง

สรุป

การสรุปและทบทวนเนื้อหามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียน ช่วยเพิ่มความจำระยะยาว ให้สามารถจำข้อมูลได้มากขึ้น เข้าใจสาระสำคัญ จัดการเวลาได้ดี และเพิ่มความมั่นใจในการสอบหรือการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตจริง ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องทำให้ยุ่งยาก หากเจอวิธีที่เหมาะสมกับตัวเอง จะพบว่าการทบทวนเนื้อหาสามารถทำให้มีประสิทธิภาพและสนุกสนานไปพร้อม ๆ กันได้

Pasika

Pasika

About Author

You may also like

การศึกษา

6 วิธี สร้างความมั่นใจเวลาพูด หน้าห้องเรียน หายสั่น หายกังวล

การนำเสนองานหน้าชั้นเรียน ที่หลายคนรู้สึกกลัวและประหม่าตลอดเวลา ต้อมมือไม้สั่น เหงื่อออก ใจเต้นแรง การถูกเรียกออกไปพูดหน้าชั้นเรียน ที่มักจะตื่นเต้น พูดจาตะกุกตะกัก เสียงสั่น