บันเทิง

“แนวเพลงป็อป (Pop)” สะท้อนความหลากหลายของวัฒนธรรมดนตรี

เพลงป็อป หรือ Popular music เป็น "แนวเพลงยอดนิยม" จากการรวมแนวดนตรีและวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ในประเทศไทยยังมีการผสมผสานจนเกิดเพลง ป็อป-ลูกทุ่ง ที่เป็นเอกลักษณ์
  • BY
  • August 7, 2023
  • 0 Comment